Rezygnacja z polisy
Jesteś tutaj: Home \ Rezygnacja z polisy

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Rezygnacja z polisolokaty

Polisolokaty to ryzykowny produkt finansowy opakowany w formę ubezpieczenia na życie. Osoby posiadające tego typu polisę w większości nie są świadome ryzyka jakie ze sobą niesie. Zgodnie z zapisami w umowie zmuszeni są do odkładania określonych pieniędzy przez kilkanaście lub czasem nawet kilkadziesiąt lat.

rezygnacja z polisy na życie, ubezpieczenia

Zdarza się jednak, że z różnych względów nie mogą opłacać kolejnych składek, bądź chcą wyjąć pieniądze odłożone do tej pory. Często okazuje się też, że polisolokata nie przynosi obiecanych zysków, a co gorsze, że produkt, który miał być bezpieczny, przynosi straty. W tym momencie zaczynają się schody, bowiem wcześniejsza rezygnacja z polisy wiąże się z utratą większości zainwestowanego kapitału. Jesteśmy zmuszeni do uiszczenia tzw. opłaty likwidacyjnej, która może stanowić nawet 90% wartości środków zgromadzonych na polisie.

Umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, podpisywane przez klientów firm ubezpieczeniowych z założenia mają być bezpieczne i rentowne. Niestety większość produktów ze składką regularną nie jest tak przejrzysta. Klientom, którzy zdecydowali się zrezygnować z produktu przedterminowo potrącane są opłaty likwidacyjne, bądź zmniejszana jest wartość świadczenia wykupu. Nazwy te stosowane są naprzemiennie. Nie różnią się jednak niczym – w obu przypadkach, w momencie rezygnacji z polisy, potrącany jest wysoki procent określony w umowie. Klienci bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji zapisów zawartych w podpisanych przez nich umowach. Dopiero na moment zamknięcia polisolokaty, okazuje się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło jedynie niewielką część zainwestowanego kapitału.

Pomoc w rezygnacji z polisy

Jednak, dla osób, które zdecydowały się na wcześniejszą rezygnację z polisy nie musi to oznaczać pogodzenia się z utratą zainwestowanych pieniędzy. Kancelaria Invictus zajmuje się pomocą w odzyskaniu utraconych środków. Zapadły już setki wyroków, które obligują Ubezpieczycieli do oddania niesłusznie odebranych Klientowi środków. Obecna linia orzecznictw sądowych wykazuje, że opłata likwidacyjna stanowi klauzulę niedozwoloną, bowiem nie jest adekwatna do kosztów faktycznych związanych z zamknięciem produktu. Kancelaria Invictus pomaga odzyskać bezpodstawnie odebrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe środki. Najważniejsze to postawić pierwszy krok i nie godzić się na praktyki stosowane przez Ubezpieczycieli. W pozostałych etapach odzyskiwania utraconych środków Kancelaria może Państwa wyręczyć.