Pozwy indywidualne
Jesteś tutaj: Home \ Pozwy indywidualne

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Dołącz do jednego z pozwów prowadzonych przez naszą Kancelarię!

Kancelaria INVICTUS prowadzi pozwy przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym i Bankom, stosującym niedozwolone klauzule umowne w produktach ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego występujące przy kredytach hipotecznych. Prowadzimy również pozwy dotyczące uznania za nieważne i nieobowiązujące zapisy dotyczące przeliczenia kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

 

pozew zbiorowy - pozwy zbiorowe

 

Jeśli zostali Państwo skrzywdzeni przez firmy stosujące nieuczciwe praktyki, niedozwolone klauzule umowne i chcą przyłączyć się do pozwu przeciwko konkretnej instytucji, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy bądź skontaktować się telefonicznie z naszymi doradcami, którzy pomogą w określeniu możliwości dołączenia do jednego z prowadzonych pozwów.

Pozew zbiorowy czy indywidualny?

Zasadniczą różnicą pomiędzy postępowaniem grupowym a postępowaniem indywidualnym jest to, że toczy się ono przed sądem okręgowym niezależnie od wysokości wartości przedmiotu sporu. Powództwo wytacza reprezentant grupy, którym może być osoba będąca członkiem grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik ochrony konsumentów.

Proces grupowy w porównaniu do postępowania w sprawach indywidualnych wiąże się z dłuższym czasem jego trwania. Wynika to z konieczności zebrania i utworzenia grupy, której członkowie mają roszczenia oparte na takiej samej podstawie faktycznej.

Gdy przedmiotem sporu są roszczenia pieniężne, ustawa dopuszcza możliwość ich dochodzenia w postępowaniu grupowym jedynie wtedy, gdy dla każdego z powodów zostały one ujednolicone na podstawie wspólnych okoliczności sprawy (art. 2 ust. 1). To ujednolicenie może się dokonać w podgrupach liczących nie mniej niż dwie osoby. Chodzi bowiem o to, aby ułatwienia związane z prowadzeniem sprawy w tym postępowaniu nie zostały zniweczone przez konieczność oceny rozdrobnionych i różnych roszczeń każdego z powodów.

Decydując się więc na prowadzenie sporu w tym postępowaniu, część z powodów musi się liczyć z niemożnością dochodzenia swoich roszczeń w pełnej wysokości, gdy roszczenia innych powodów są mniejsze. Ujednolicenie roszczeń, które jest warunkiem dopuszczalności prowadzenia omawianego postępowania, sprowadza się bowiem do przyjęcia zryczałtowanej ich wysokości dla wszystkich powodów (co najmniej w ramach podgrupy) nie większej od najniższego roszczenia przysługującego jednemu z nich.

Pozew składany w indywidualnej sprawie nie wiąże się z powyższymi ograniczeniami, co znacznie wpływa na przebieg i czas procesu. Nie ma potrzeby zebrania i utworzenia grupy, które to czynności zwykle trwają nawet do kilku miesięcy.

Aktualnie prowadzimy pozwy przeciwko:

T.U. Skandia, T.U. Generali, T.U. Europa, T.U. AXA, T.U. Allianz, T.U. Open Life, T.U. Compensa, T.U. Nordea (obecnie PKO), T.U. HDI (obecnie Warta), T.U. Aegon, T.U. ING

oraz

Alior Bank S.A., BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., BOŚ S.A., Bank BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.