Nordea: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ Nordea

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (dawniej Nordea)

Towarzystwo stanowi odrębną spółkę w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Obszar działalności to przede wszystkim ubezpieczenia ochronne i oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie i dożycie.

Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. stosowała wobec swoich Klientów postanowienia umowne o treści:

Stosowane przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. postanowienia umowne o treści:

„Rodzaje opłaty”

Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z rachunku podstawowego:

Wysokość opłaty:

w I roku polisowym 100%

w II roku polisowym 100%

w III roku polisowym 70%

w IV roku polisowym 60%

w V roku polisowym 50%

w VI roku polisowym 40%

w VII roku polisowym 30%

w VIII roku polisowym 20%

w IX roku polisowym 10%

w X roku polisowym 5%

Częstotliwość pobierania opłaty:

Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego, w przypadku realizacji wykupu Polisy”

Została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 5608

Poniżej przedstawione są inne stosowane klauzule, na podstawie których ubezpieczyciel ten pobiera opłaty likwidacyjne. Kancelaria pomaga swoim klientom odzyskać pieniądze pobrane tytułem opłat likwidacyjnych na ich podstawie.

Wartość wykupu całkowitego środków pochodzących z rachunku podstawowego w
I roku polisowym
w I roku polisowym 2%
w II roku polisowym 2%
w III roku polisowym 31%
w IV roku polisowym 41%
w V roku polisowym 51%
w VI roku polisowym 61%
w VII roku polisowym 71%
w VIII roku polisowym 81%
w IX roku polisowym 91%
w X roku polisowym 100%

Dołącz do pozwu przeciwko Nordea