Generali: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ Generali

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

GENERALI – międzynarodowa instytucja finansowa. Zapewnia szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych, takich jak m.in.: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie i osobowe, fundusz emerytalny oraz fundusze inwestycyjne. Na ich stronie nie znajdziemy jednak informacji dotyczących pobierania opłat likwidacyjnych, a te wyglądają tak:

Postanowienia dotyczące pobieranych opłat likwidacyjnych, zawarte w ogólnych warunkach umów stosowanych przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej przedstawione są niektóre ze stosowanych klauzul, na podstawie których ubezpieczyciel ten pobiera opłaty likwidacyjne. Kancelaria pomaga swoim klientom odzyskać pieniądze pobrane tytułem opłat likwidacyjnych na ich podstawie.

OWU RPFM1.01.2010, OWU RPFMD.10.2008

Opłata za całkowity wykup wartości polisy

Rok polisy. % wartości polisy utworzonej ze składki regularnej należnej w pierwszych pięciu latach polisy..
1 98
2 95
3 85
4 70
5 55
6 40
7 25
8 20
9 10

Dołącz do pozwu przeciwko Generali