Aegon: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ Aegon

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Pozew zbiorowy przeciwko Aegon TU na Życie S.A.

Holenderska grupa kapitałowa Aegon w Polsce składa się z czterech podmiotów. Jednym z nich jest jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Działające z myślą o zabezpieczeniu przyszłości swoich klientów proponuje długoterminowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach ubezpieczenia na życie. Wśród zapisów zawieranej z klientami umowy firma stosuje klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Jeśli są Państwo jednymi z wielu osób, które straciły swoje pieniądze w ramach zbyt wysokich stawek z tytułu opłat likwidacyjnych zachęcamy aby przyłączyć się do grupy mówiącej „dość” nielegalnym praktykom!

Poniżej prezentujemy Państwu zapisy w umowach, jakie swoim Klientom proponuje Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nielegalne klauzule trafiły do rejestru klauzul niedozwolonych. Stało się tak w związku ze stosowaniem nieproporcjonalnie wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez towarzystwo po zerwaniu umów przez klientów. Nasza firma – Kancelaria Prawna INVICTUS – występuje w imieniu osób poszkodowanych w związku z koniecznością zapłaty wysokich kwot i zachęca inne osoby, które padły ofiarą bliźniaczych praktyk do przyłączenia się.

Wspólnymi działaniami możemy więcej. Pozew zbiorowy to szansa na odzyskanie utraconych pieniędzy!

Klauzula nr 3834

Rok Polisowy, w którym jest pobierana Wysokość opłaty likwidacyjnej. opłata likwidacyjna od środków   stanowiąca procent środków   wypłacanych z wypłacanych   z Subkonta Składek Regularnych z Subkonta Składek Regularnych .
1 99 %
2 90 %
3 80 %
4 70 %
5 60 %
6 50 %
7 40 %
8 30 %
9 20 %
10 10 %

 

Klauzula nr 4632

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:

  • od dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
  • od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0% d
  • od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
  • od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
  • od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
  • od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
  • od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
  • od 8 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
  • od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
  • od 10. Rocznicy Polisy – 0%

 

Klauzula nr 4633

„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:

Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
.1 .100 %
2 100 %
3 80 %
4 70 %
5 60 %
6 50 %
7 40 %
8 30 %
9 20 %
10 10 %

Dołącz do pozwu przeciwko Aegon