Polisolokaty
Jesteś tutaj: Home \ Polisolokaty

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

 Polisolokaty (polisy inwestycyjne)

Produkt przedstawiany Klientom przez przedstawicieli jako lokata bankowa połączona z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym ma za zadanie ochronę Klienta połączoną z długoterminową inwestycją. Co to ma na celu? Otóż część składki przeznaczona jest na ochronę ubezpieczającego, a część na zakup jednostek uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy), które są inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe (między innymi: akcje, obligacje, instrumenty pochodne). Ochrona jednak jest minimalna, ponieważ prawie cała część składki jest inwestowana, a duża część pobierana jest jako bieżące opłaty za zarządzanie.

polisolokaty

Produkt przedstawiany jest Klientom przez przedstawicieli jako lokata bankowa połączona z ubezpieczeniem na życie, często oferowany Klientom bankowym jako konieczny dodatek do kredytu hipotecznego.

Zakładając taką polisę, umowę zawieramy jednak z towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie z bankiem. Było to celowe rozwiązanie, aby uniknąć tzw. podatku Belki. 1 stycznia 2015 r, nastąpiła zmiana przepisów, która spowodowała, iż taki produkt finansowy również został opodatkowany.

Decydując się na zakup polisolokaty, wpłacamy umowną składkę na indywidualny rachunek bankowy, gdzie środki są inwestowane w wybrane fundusze kapitałowe. Teoretycznie produkt miał zapewniać większe zyski niż standardowa lokata, w praktyce jest jednak inaczej.

Ubezpieczenia z UFK są inwestycją długoterminową, średnio na okres kilkunastu lat, o czym Klienci też często nie wiedzą. Najczęściej doradcy informowali Klientów, że po 5 latach można wypłacić cały zgromadzony kapitał. Rzeczywistość jest jednak nieco inna – można, lecz wiąże się to z poniesieniem strat oraz wysokich kosztów tzw. opłat likwidacyjnych.

Wyróżniamy 3 główne charakterystyczne cechy polisolokat:

  1. Opłaty likwidacyjne – naliczane w chwili rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia trwania umowy.
  2. Ryzyko inwestycyjne – brak gwarancji zysku oraz możliwość utraty całości wpłaconego kapitału.
  3. Wysokie opłaty za prowadzenie rachunku, między innymi opłaty administracyjne, opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko.

Poniżej zestawienie najpopularniejszych Towarzystw Ubezpieczeniowych, które mają w swojej ofercie polisy inwestycyjne:

TU Skandia ( np. Multiportfel Złoty Wiek, Spektrum, Misiek, Future, Firma i Emerytura, R, Horyzont)

TU AXA (np. Premia, Selekt, Prestiż, Systematicus, Regularian)

TU Generali (np. Omni Profit, OVB Invest, Future Invest, Benefico)

TU AEGON (np. Multi Pin, AEGON 2008)

TU EUROPA (np. Libra, Pareto, Bezpieczne Oszczędzanie, DB Inwestuj w przyszłość, Stabilny Plan Oszczędnościowy)

TU Open Life ( np. Better Future, Skuteczne Oszczędzanie, Zabezpiecz Przyszłość, Dziesięciokrotka)

TU Compensa ( np. Mega Fundusz, Top Fundusz, Super Fundusz)