Opłaty likwidacyjna
Jesteś tutaj: Home \ Opłaty likwidacyjna

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Horrendalne opłaty likwidacyjne

Opłaty likwidacyjne niejednej osobie spędzają sen z powiek. Będące zapisem niejasnym i niejawnie przedstawionym klientom, są ogromnym zaskoczeniem w przypadku konieczności ich uregulowania. Mnóstwo klientów towarzystw ubezpieczeniowych podpisuje umowy nie zdając sobie sprawy z ich istnienia, dlatego w momencie chęci zakończenia współpracy lub zaprzestania płacenia regularnych składek spotykają się z czymś, na co świadomie się nie godzili. Tego typu działania ze strony towarzystw ubezpieczeniowych są niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji w związku z czym łączą się z naszym sprzeciwem.

Polisolokaty w znacznej części przypadków jedynie na klienta zrzucają całe ryzyko inwestycji. Osoby zainteresowane bezpieczną lokatą w zdecydowanej większości nie zdają sobie sprawy z ryzyka jakie podejmują podpisując umowy, w których w momencie rezygnacji pojawia się opłata likwidacyjna. Prowadzi to finalnie do odczuwalnych strat łączących się z koniecznością utraty znacznych sum pieniężnych.

Osoby, które zainwestowały pieniądze w ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, z tytułu opłat likwidacyjnych poniosły straty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kancelaria Prawna INVICTUS pomaga odzyskać pieniądze, które przywłaszczył sobie ubezpieczyciel, choć nie powinien. Z nami i setką innych osób, które padły ofiarą nieetycznych praktyk uda się Państwu odebrać utraconą gotówkę!

Opłaty likwidacyjne - opłata likwidacyjna

Opłaty likwidacyjne

są to opłaty pobierane przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia przed końcem okresu trwania umowy. W ogólnych warunkach umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym występują pod różnymi nazwami, m. in. określone są jako „opłaty likwidacyjne”, „opłaty z tytułu wykupu”, „opłaty operacyjne” lub też nie są wprost w umowie nazwane. W tym ostatnim przypadku postanowienia umowy stanowią, że ubezpieczającemu wypłaca się jedynie określony procent wartości zgromadzonych środków (np. wskaźnik wykupu).

Problematyka opłat likwidacyjnych była przedmiotem orzecznictwa sądowego jak i raportu Rzecznika Ubezpieczonych. Zgodnie z obecną linią orzeczniczą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, opłata likwidacyjna, która nie pozostaje w adekwatnej relacji do kosztów rozwiązania umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej stanowi niedozwolone postanowienie umowne. Konsekwencją uznania danej klauzuli za niedozwoloną jest jej bezskuteczność. Uznanie klauzuli za niedozwoloną może nastąpić zarówno w ramach kontroli incydentalnej, tj. dokonywanej przez sąd rozpoznający indywidualną sprawę lub w ramach kontroli abstrakcyjnej, tj. dokonywanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ustalenie, że dany wzorzec umowny nie wiąże konsumenta. Jednak z uwagi na rozszerzoną skuteczność kontroli abstrakcyjnej, wpis do rejestru niedozwolonych klauzul umownych powoduje zakaz stosowania postanowienia, odnoszący się nie tylko do podmiotu, wobec którego zostało wydane orzeczenie będące podstawą wpisu, ale również do wszystkich przedsiębiorców stosujących wzorce umów w obrocie z konsumentami.